Hopp til hovedteksten
Alger

Alger

Tang og tare, Stortare, se flere
Blekksprut

Blekksprut

Gonatus fabricii, Akkar, se flere
Dyr på grunt vann

Dyr på grunt vann

Styela clava - Lærsekkdyr, se flere
Fisk

Fisk

Brosme, Brugde, Hyse, Kolmule, Kveite, Blåkveite, Laks, Makrell, Makrell, Sei, Sild, Torsk, Kysttorsk sør for 62ºN, Uer, se flere
Forurensing

Forurensing

Havforsuring, Oljeforurensing, Plast, Mikroplast, se flere
Krepsdyr

Krepsdyr

Taskekrabbe, Snøkrabbe, Reke, Europeisk hummer, Andeskjell, Tangloppe, se flere
Kyst og fjord

Kyst og fjord

Den norske kyststrømmen, Næring fra fjordenes dypvann, se flere
Merkede arter

Merkede arter

Merket kongekrabbe, Merket kveite, Merket laks, Merket torsk, se flere
Modeller

Modeller

Fish stock assessment, Norwecom.e2e, Atlantis, Kystmodellen, se flere
Oppdrett

Oppdrett

Rømt fisk og genetisk påvirkning , Teknologi - akvakultur, se flere
Oseanografi

Oseanografi

Tidsserier for faste snitt, se flere
Plankton

Plankton

Arktisk krill, Antarktisk krill, Hvalåte, se flere
Redskap og teknologi

Redskap og teknologi

Bunntrål, Pelagisk trål, Torsketrål, Teiner, Slipping fra not, Snurrevad, Teknologi - akvakultur, Deep Vision, Bredbåndsekkoloddet EK80, se flere
Skjell

Skjell

Blåskjell, Østers, se flere