Hopp til hovedteksten

Makrell

Hei på dere.Eg er ein normann som arbeider ombord i det Færøyiske skipene Nordborg og Christian Grotinum.Har vert her borte i hele sommer,siden Kvannøy ble solgt bortover hadde dem brukt for en del hjelp i oppstarten Det eg lurer på er mage innhalde som er i en del makrel som er fanget her på ca.64g og 2gw.Magesekken er peise full av sort ser ut som stein eller bitte små rogn enheter,men det er veldig hard konsestens.Har dere no svar på hva dette er.Elers kan eg melde om store mengder sild over alt i Færøyisk sone.Syd,eust,vest og ikke minst i nord sild over det hele.Stor svær sild.

Svar: Dette er en av favorittrettene til makrell. Det er en liten vingesnegl med sneglehus og vinger som den svømmer med. Den er en del av planktonsamfunnet. Med det blotte øyet ser det ut som svartkrutt og kalles derfor for kruttåte. Den er også kjent som svartåte. Det latinske navnet er Limacina retroversa. Makrell er en typisk planktonspiser med små tenner og svake kjever som er lite egnet til å tygge med. Den filtrerer små organismer med gjellene. Ellers kan den spise så store fisk/dyr som kan slukes hel. 

Forsker Svein A. Iversen

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Temasider