Hopp til hovedteksten

Katadromi hos ål

Har alle artene innen ålefamilien (Anguillidae) like høy toleranse for lufteksponering som den europeiske ålen? Er dette trekket en tilpasning til det katadrome migrasjonsmønsteret, siden muligheten for terrestriske utflukter gir bedre evne til å kolonisere ferskvannshabitater, eller er det i stedet en preadaptasjon som tilfeldigvis passer sammen med katadromi?

Svar: Det finnes ca 19. anguillidae arter. Toleranse for lufteksponering har ikke blitt utforsket, men sannsynligvis og siden alle ål artene er katadrom har alle den samme toleransen.

Det er helt sant at denne adaptasjonen tillater ål å kolonisere mange habitater. For eksempel har de blitt funnet i en dam i Nygårdsparken uten at det var tilgang fra sjøen! Jeg tror at denne evnen er veldig nyttig for ål når de vandrer ut, det øker da mulighetene for å komme seg ut, men de kan da også vandre lengre avstander.

Forsker Caroline Durif

Fakta om ål

Latinsk navn: Anguilla anguilla
Familie: Anguilla
Maks størrelse: 133 cm og 6 599 gram
Levetid: 5–20 år avhengig av kjønn og levevilkår
Leveområde: Fra Afrika/Kanariøyene til Murmansk
Hovedgyteområde: Sargassohavet
Gytetidspunkt: Ukjent, men trolig mellom mars og juni. Ålen er engangsgyter
Føde: Animalsk føde, mer eller mindre altetende
Særtrekk: Ål er sterkt fotofobisk (lyssky). Den kan bli værende ute av vannet i mer enn 24 timer, og kan også vandre over land fra ferskvann til sjø når de starter gytevandringen. Ål kan svømme bakover.

Ål

Temasider