Hopp til hovedteksten

Forskjell på blåskjell og O-skjell?

Hvordan ser man forskjell på et O-skjell og et blåskjell?

Svar: O-skjellet og blåskjellet tilhører to forskjellige slekter (Modiolus modiolus og Mytilus edulis) men kan ofte være vanskelig å skille. Hos unge individer vil en kunne se at ”umbo”, hvor skalldelene er hengslet sammen, på o-skjell sitter lenge mot enden (bak) av skallet og er ofte kuleformet. Hos blåskjellet er denne delen ofte i ett med skallkanten. O-skjellet blir større enn blåskjellet og har ofte en grovere skalloverflate.

Forsker Øivind Strand