Tobis

SMASSC - Mengdemåling av tobis

Survey methods for abundance estimation of sandeel (Ammodytes marinus) stocks

Bestandsstørrelsen av tobis har sammen med dens geografisk utbredelsen blitt redusert i Nordsjøen i senere år. Nedgangen har vært spesielt kraftig i norsk økonomisk sone, og på en del historiske viktige tobisfelt er det ikke blitt landet tobis på mange år. For å øke kvaliteten på overvåkning av bestanden og bedre tobisrådgivingen både på lokale felt og totalt i Nordsjøen har Havforskningsinstituttet iverksatt et omfattende toktprogram. Målsetningen er å etablere en robust metodikk for kartlegging av mengde og utbredelse av tobis. Metodikken har også som målsetning å øke forståelsen for lokale økologiske interaksjoner mellom predatorer, tobis og plankton.

Bakgrunn

Tobis-biologi: Ettåringer og eldre havsil (Ammodytes marinus) er nedgravd i sanden fra sensommeren i en dvaletilstand som kun er avbrutt av noen dagers gyting rundt nyttår. Tidlig om våren forlater tobisen dvalen og danner pelagiske stimer som beiter på zooplankton. I løpet av beitesesongen som hovedsakelig strekker seg fra tidlig mars til juni, er det generelle atferdsmønsteret at tobisen svømmer synkronisert ut av sanden i grålysningen, vender tilbake om kvelden og gjemmer seg nedgravet i sanden om natten.

[12.10.09]
les mer

Metodikk og resultat

Alle store, norske pelagiske fiskebestander blir overvåket med akustiske tokt, men standard akustikkmetodikk er ikke tilstrekkelig for å overvåke tobisbestanden pga. tobisen sin særegne atferd og flekkvise fordeling. Prosjektet har som målsetning å løse disse utfordringene og etablere en robust toktprosedyre som sikrer fremtidig tobisovervåkning. Det er i hovedsak tre utfordringer som må løses.

[12.10.09]
les mer

Om prosjektet:

Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektperiode: Januar 2008 – Desember 2010
Prosjektleder: Egil Ona, FG Observasjonsmetodikk
Program: Forsknings- og rådgivningsprogram økosystem Nordsjøen
Bevilger: Norges forskningsråd (185065/S40)

Forfatterliste: Alf Harbitz, Espen Johnsen, Egil Ona og Ingvald Svellingen
 

Kontaktpersoner:

Egil Ona
Telefon: 55 23 84 55
Mobil: 90998087
E-post: egil.ona@imr.no

Espen Johnsen
Telefon: 55 23 53 55
E-post: espen.johnsen@imr.no