Lakselarver

Utvikling av steril fisk ved hjelp av nye vaksinasjonsmetoder

Havbruk har utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge, og i 2010 ble det produsert mer enn 1 million tonn oppdrettet laks og ørret her i landet. Norge har samtidig gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å ta et særlig forvalteransvar for villaksen. I forskningsmiljøene er det konsensus om at høy og vedvarende innkrysning av rømt oppdrettslaks er negativt for den ville laksen. Mengden rømt laks er blitt betydelig redusert de siste årene, men siden antallet fisk per enhet i oppdrett vanligvis er svært høyt, kan selv enkelthendelser i forbindelse med rømming få store konsekvenser. Dersom målet er å sikre at havbruk ikke bidrar til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfiskbestandene, må en i fremtiden basere seg på produksjon av steril oppdrettslaks.

les mer

Kommende møter og presentasjoner

Årsmøte med alle partnerne
Sted: Hotel Solstrand, Os, Norway
Dato: 18. – 19. februar 2014

[03.12.13]
les mer

Kontakt

Anna Wargelius
55 23 63 45
90 84 81 68

English/Engelsk

See English version.