Hopp til hovedteksten
Spornes. Foto: Øystein Paulsen

Rådgivning

Rådgiving

Forsking og råd frå Havforskingsinstituttet skal leggje grunnlaget for at samfunnet også i framtida skal kunne hauste av dei store verdiane i havet og langs kysten.

Fiskeridepartementet sine løyvingar til Havforskingsinstituttet utgjer om lag 50 prosent av instituttet sine midlar, og er først og fremst øyremerkt rådgivingsoppgåver.

les meir

Annen rådgiving

Havforskningsinstituttets rådgivning innen: 

Seismikk

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) ble lansert på årsmøte i Fiskebåt 12. februar 2015 av daværende fiskeriministeren Elisabet Aspaker. I dette utvalget jobber forskere fra Havforskningsinstituttet sammen med fiskerinæringen, som er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører.

Les om utvalgets arbeid og medlemmer

Akvakultur

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.
les mer

Havforskningsinstituttet sin bestandsoversikt

I denne tabellen finner du informasjon om bestander som instituttet overvåker og gir råd på, bl.a. kontaktperson ved instituttet, forvaltningsmål, rådgivende organisasjon, forvaltningsråd og rødlisting. Oversikten er under utvikling og skal utvides med informasjon om overvåkings- og rådgivningsprosesser, inkludert data og modeller, for alle bestandene som instituttet overvåker og/eller gir råd på.

Havforskningsinstituttet sin bestandsoversikt

Forvaltningsplaner

Foreløpig er det laget forvaltningsplaner for Barentshavet og Norskehavet.

Forvaltningsplaner

Kvoteråd

Med bestandsvurdering og kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som grunnlag, legger Havforskningsinstituttet fram faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene og Grønland) og til den nasjonale kvotefordelingen.

Kvoteråd

Økosystembasert forvaltning

Et rent og rikt hav skal sikres ved rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteresser knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av ...
les mer