Hopp til hovedteksten
Rødspette
Foto: Ingunn E. Bakketeig
Utskriftsvennlig versjon

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 134 238 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 134 238 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen er godt over MSY Btrigger og har økt markert de siste ti årene. Fiskedødeligheten har siden 2009 vært beregnet til å være rundt FMSY. Rekruttering har vært rundt langtidsgjennomsnittet siden midten av 1990-tallet. 

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Kvoteråd tabell

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017

 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Siden 2015 er rødspette i Skagerrak vurdert sammen med nordsjøbestanden (WKPLE 2015, ICES 2015). 

Det var en metoderevisjon for rødspette tidligere i 2017 (ICES, 2017). Det ble innført en ny beregningsmodell og nye toktserier ble tatt i bruk. Referansepunktene ble oppdatert.

Saker relevant for rådet

En stor del av fangsten i det vestlige Skagerrak regnes å stamme fra nordsjødelen av bestanden. Det er også lokale rødspettekomponenter i Skagerrak. Disse kan ikke enkelt skilles og vurderes separat. Statusen til disse komponentene er ukjent, og fangsten bør ikke øke i det østlige Skagerrak for å unngå lokal uttømming.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn

Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 564 599 tonn

Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,516

Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,369

Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21

Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,30

Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,202

Ventet gytebestand i 2018: 959 446 tonn

Standardplott

Kvoteråd rødspette1

Kvoteråd rødspette2

Kvoteråd rødspette13

Kvoteråd rødspette4

 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.