Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonn

les mer

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 48 990 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn
les mer

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn


 

les mer

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn
les mer

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonn

les mer

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 212 531 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016 – 31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov 2016 – okt 2017), totalt 346 185 tonn
Estimert fangst nov 2016 - okt 2017: 40 023 tonn

les mer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn

les mer

Piggvar i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2018: 4 952 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 995 tonn
Avtalt kvote 2017: 4 937 tonn
 

les mer

Tunge i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2018: 15 726 tonn
Anbefalt kvote 2017: 15 300 tonn
Avtalt kvote 2017: 16 123 tonn

les mer

Tobis: Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2018

I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i NØS på inntil 70 000 tonn i 2018, der underområdene 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 4b åpnes for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2018 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge 15. mai 2018.

les mer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475
Avtalt kvote 2018 (landinger): Ikke bestemt ennå

les mer