Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonn

les mer

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 51 037 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn
les mer

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2018: 26 804 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonn
les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 134 238 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn
les mer

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn
les mer

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 59 888 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonn
les mer

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 1. november 2017–31. oktober 2018: 151 955 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016–31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov. 2016–okt. 2017), totalt 346 185 tonn.
Estimert fangster nov. 2016–okt. 2017: 40 023 tonn

les mer