Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonn

les mer

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 48 990 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn
les mer

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn


 

les mer

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn
les mer

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonn

les mer

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 1. november 2017–31. oktober 2018: 151 955 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016–31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov. 2016–okt. 2017), totalt 346 185 tonn.
Estimert fangster nov. 2016–okt. 2017: 40 023 tonn

les mer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475
Avtalt kvote 2018 (landinger): Ikke bestemt ennå

les mer

Piggvar i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2018: 4 952 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 995 tonn
Avtalt kvote 2017: 4 937 tonn
 

les mer

Tunge i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2018: 15 726 tonn
Anbefalt kvote 2017: 15 300 tonn
Avtalt kvote 2017: 16 123 tonn

les mer