Hopp til hovedteksten
Hyse
Utskriftsvennlig versjon

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

Anbefalt kvote 2018: 51 037 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 51 037 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødelighet (F) har fluktuert over FMSY i mesteparten av tidsseriene og er over FMSY i 2016. Gytebiomassen (SSB) har stort sett vært over MSY Btrigger siden 2002. Rekruttering har siden 2000 vært lav med sporadiske større årsklasser, men størrelsen er avtagende. Rekruttering i 2014 er beregnet til å være høyere enn siste års lave nivå, men er fortsatt under langtidsgjennomsnittet.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for at den ikke høstes bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Hysetabell
* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC i 2018 sammenlignet med TAC i 2017
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Vurderingen er basert på toktindekser fra Nordsjøen, som anses å være tilstrekkelig representativ for hele bestanden. Ingen kombinert undersøkelsesindeks for hele området er tilgjengelig. Forskjellene fra 2015-vurderingen skyldes en alternativ modellkonfigurasjon samt nye data (ICES, 2016a).

Saker relevant for rådet

Forvaltningsstrategien for EU – Norge har ikke blitt evaluert med de nåværende referansepunktene.
Det ble produsert flere tallrike årsklasser før 2000 og rekruttering har hatt en tendens til å være lavere siden da. På grunn av den større 2014-klassen har SSB økt fra 2016 til 2017 til over MSY Btrigger. Bestandsutviklingen styres i stor grad av sporadisk større årsklasser, noe som resulterer i variert resultat. Størrelsen på disse sterke årsklassene er avtagende.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,194
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,183
Ventet gytebestand i 2018: 229 910 tonn

Standardplott

Hysegraf1
Hysegraf2
Hysegraf3
Hysegraf4

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.