Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2017: 426 259 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket

les mer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 116 605 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 47 431 tonn, tilsvarer landinger på 38 691 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 49 259 tonn, tilsvarer 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 23 527 tonn
Anbefalt kvote 2016: 14 853 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2016: 13 678 tonn (landinger)

Skagerrak (2-års råd gitt i 2015):
Anbefalt kvote 2017: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Anbefalt kvote 2016: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 1 050 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 158 201 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 216 345 tonn
Avtalt kvote 2016: 143 480 tonn (landinger)

les mer