Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2017: 426 259 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket

les mer

Sei i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 140 653 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 75 049 tonn, tilsvarende maksimalt 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)

les mer

Torsk i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 47 359 tonn, tilsvarer landinger på maksimalt 39 651 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 49 259 tonn, tilsvarer maksimalt 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 23 527 tonn
Anbefalt kvote 2016: 14 853 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2016: 13 678 tonn (landinger)

Skagerrak (2-års råd gitt i 2015):
Anbefalt kvote 2017: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Anbefalt kvote 2016: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 1 050 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 158 201 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 216 345 tonn
Avtalt kvote 2016: 143 480 tonn (landinger)

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: totalfangst maksimalt 39 461 tonn
Anbefalt kvote 2016: totalfangst maksimalt 74 854 tonn, tilsvarende maksimalt 61 930 tonn konsumfiske
Avtalt kvote 2016: 61 930 tonn (konsumfiske)

les mer

Tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone – foreløpg råd 2017

I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017, der underområdene 1b, 1c, 2b, 2c, 3c, 3b og 4a åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2017 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge 15. mai 2017 (rett etter toktslutt).

les mer