Hopp til hovedteksten
Lodde

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

For sesongen 2016/2017 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2016, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2017.

les mer

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2016: under 19 800 tonn
Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 19 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 894 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 122 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2016: 223 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Avtalt kvote* 2015: 178 500 tonn
 

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

Anbefalt regulering 2016: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2015: 21 000 tonn

les mer