Hopp til hovedteksten
Sildefangst

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote
 

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn
 

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 667 385 tonn
Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 1,235 millioner tonn (summen av kvoter satt av de ulike partene, det er ikke enighet om en totalkvote)

les mer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn
Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)
 

les mer

Hestmakrell i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)
 

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2016: 0
Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn

les mer

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): Innsatsregulert

les mer