Hopp til hovedteksten
Trål
Utskriftsvennlig versjon

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: < 25 500 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale

Status

Det er for spinkelt  datagrunnlag  til å kunne gjøre bestandsberegninger på nordsjøtaggmakrell, derfor er status ukjent. En ny relativ mengdeindeks basert på ICES sine bunntråltokt (IBTS) fra tredje kvartal er under utvikling og viser nedgang i bestanden siden 2002. Denne tidsserien er usikker, men samtidig det eneste som er tilgjengelig for Nordsjøtaggmakrell.

Høstingsregel

Ingen

Forvaltningsråd

I fjor ga ICES for første gang et kvoteråd for landinger av  nordsjøtaggmakrell. Dette rådet skulle gjelde i minst tre år, 2013-2015.  Anbefalingen baserte seg på å redusere fangstene fra 2009-2011 med 20 %. Den nye indeksen er usikker, men indikerer samme bestandsutvikling som ble lagt til grunn for rådet som ble gitt for 2013-2015.

Havforskningsinstituttets kommentar

Det er tre komponenter av taggmakrell sørlig-, vestlig og Nordsjøtaggmakrell. De norske fangstene tas hovedsakelig i perioden oktober-november og består av vestlig taggmakrell. Norsk fangst av nordsjøtaggmakrell er beskjedne og har ligget på 0-1 250 tonn de siste årene. Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd for nordsjøtaggmakrell.
Det er kjent at utkast slipping og feilrapportering forekommer i fisket, men nivået på disse ekstra uttakene er ukjent. For å få en bedre oversikt over utviklingen av bestanden trengs slike data samtidig som et overvåkningsprogram må på plass.

Nøkkeltall:

Ingen nøkkeltall tilgjengelig
 

Fakta om hestmakrell

Latinsk navn: Trachurus trachurus
Andre navn: Taggmakrell
Gyteområde: Tre bestander (vestlig, sørlig og nordsjøbestanden) med ulike gyteområder: vest av De britiske øyer og Irland, utenfor Portugal og Spania og i sørlige del av Nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, plankton, yngel/liten brisling, sild og blekksprut om sommeren

Særtrekk: Har mange plateformede skjell langs sidelinjen, pigger/tagger og en tydelig mørk flekk på gjellelokkets bakkant
 

Hestmakrell