Hopp til hovedteksten
Sild

Kvoteråd fra ICES for 2013 for bestandene i Nordsjøen

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandane i Nordsjøen. 

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2012: mai 2011: 230 000 tonn i direktefisket, interim advice (november 2011): 230 000 (forvaltningsplan) til 478 400 tonn(forvaltningsplan uten 15% begrensning) i direktefisket
Avtalt kvote 2012: 405 000 tonn i direktefisket
 

les mer

Sei i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: mindre enn 100 684 tonn landingar
Tilrådd kvote 2012: 87 548 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 79 720 tonn landingar
 
 

les mer

Torsk i Nordsjøen

Tilrådd  kvote 2013: 25 441 tonn landingar
Tilrådd  kvote 2012: 31 800 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 31 558 tonn totalfangst

les mer

Kviting i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 26 000 tonn konsumlandingar
Tilrådd kvote 2012: 24 300 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 18 106 tonn landingar (gjeld Nordsjøen og Skagerrak)
 

les mer

Raudspette i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 97 070 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 84 410 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 84 410 tonn landinger

les mer

Hyse i Nordsjøen

Tilrådd kvote 2013: 47 811 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger

 

les mer

Øyepål

Anbefalt kvote for 2013 (råd presentert i juni 2013): Maksimum 457 000 tonn.
Anbefalt kvote for 2013 (foreløpig råd presentert i oktober 2012): Maksimum 393 000 tonn hvis landingene i 2012 var 101 000 tonn).

 

les mer

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2013

Havforskningsinstituttet har i perioden 25. april - 13. mai 2013 gjennomført et akustisk tobistokt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i perioden 2007-2012, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2013 i norsk sone.

les mer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2013

Havforskningsinstituttet har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i NØS i 2013. I henhold til målsetningen i den norske eksperimentelle forvaltningsmodellen av tobis tilrår instituttet en foreløpig kvote på inntil 20 000 tonn, og at underområdene 2a og 3a åpnes for tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. Havforskningsinstituttet mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. En måte dette kan skje på er ved å begrense adgangen og la kun inntil fem fartøyer får tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. Instituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a området.

les mer