Hopp til hovedteksten
Whiting in the North Sea and the Eastern English Channel
Whiting in the North Sea and the Eastern English Channel
Print friendly version

North Sea Whiting

Advice 2011: 12 700 tonnes human consumption landings
Advice 2010: 6 800 tonnes human consumption landings
Agreed
TAC 2010: 12 900 tonnes human consumption landings

Summary of ICES advice, June 2010 for whiting in the North Sea and the Channel:Stock satus

The spawning stock has increased somewhat since 2006. There are signs of improved recruitment in 2008 and 2009.

Management advice

There are no reference points to enable precautionary advice. A 50 % reduction in F is needed to maintain SSB at the 2010 level. This corresponds to human consumption landings of less than 12 700 t in 2011 corresponding to 9 500 t from Subarea IV and 3 200 t from Division VIId. Such landings are expected to lead to 6 900 t discards and 2 400 t industrial by-catch

Key numbers

Critical spawning stock(Blim) = not defined
Precautionaryl spawning stock(Bpa) = not defined
Critical fishing mortality (Flim) = not defined
Precautionaryl fishing mortality (Fpa) = not defined
Expected fishing mortality in 2010: F = 0,33
Expected spawning stock in 2011: 178 000 tonnes

Dette er et sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Status

Gytebestanden har økt litt siden 2006. Bedre rekruttering i 2008 og 2009.

Forvaltningsråd

50% reduksjon i F i 2011 kreves for å holde gytebestanden på samme nivå som i 2010. Dette tilsier konsumlandinger i 2011 på 12 700 tonn, et utkast på 6 900 tonn og en bifangst i industrifisket på 2400 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = ikke definert
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,33
Ventet gytebestand i 2011: 178 000 tonn

Hyse_fangst_og_fiskedodelighet.jpg


Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse.jpg


 

Facts about whiting in the North Sea and the Eastern English Channel

Latin name: Merlangius merlangus
Family: Cod family (Gadidae)
Max size: 55 cm and 1.5 kg
Longevity: 12 years
Distribution: North Sea /Eastern English Channel
Spawning areas: The whole North Sea
Spawning time: January–July
Feed: Fish
 

Whiting in the North Sea and the Eastern English Channel

Current Quota Advices for: