Hopp til hovedteksten
Kolmuletral_3Ba1000.jpg

Kvoteråd 2010 lodde, kolmule, makrell, norsk vårgytende sild, tobis, øyepål

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene kolmule, lodde, makrell, vestlig taggmakrell, NVG-sild, øyepål og tobis.

Kolmule

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009 for kolmule:

Anbefalt kvote 2010: 540 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 384 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 606 000 tonn

les mer

Lodde i Barentshavet

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009 for lodde i Barentshavet:

Anbefalt kvote 2010: 360 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 390 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 390 000 tonn

les mer

Makrell

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009 for makrell:

Anbefalt kvote 2010: 527 - 572 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 443 – 578 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 569 000 tonn

 

les mer

Norsk vårgytende sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009 for norsk vårgytende sild:

Anbefalt kvote 2010: 1 483 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 1 643 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 1 643 000 tonn

les mer

Vestlig taggmakrell

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009 for vestlig taggmakrell:

Anbefalt kvote 2010: 180 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 180 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 170 000 tonn

les mer

Øyepål

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:

les mer

Tobis i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009

les mer