Hopp til hovedteksten
Kolmuletral_3Ba1000.jpg
Kolmuletrål
Foto: Øyvind Tangen
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd 2010 lodde, kolmule, makrell, norsk vårgytende sild, tobis, øyepål

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene kolmule, lodde, makrell, vestlig taggmakrell, NVG-sild, øyepål og tobis.