Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsbilde tråling

ICES-råd for pelagiske bestander

Kvoterådene for 2012 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Kvoterådet for lodde for 2012 fra Det internasjonale rådet for havforskning, ICES, er nå klart. 
 

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 833 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 988 000 tonn
 

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 391 100 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
Avtalt kvote 2011: 40 100 tonn
 

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 – 639 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(Forvaltningsplan): 592 000 - 646 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale (sum av lokale kvoter: 959 000 tonn)

les mer

Vestlig taggmakrell

Anbefalt kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(maksimalt langtidsutbytte): 229 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (forvaltningsregel): 181 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale.

les mer

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Anbefalt kvote 2011: Råd ikke gitt
Avtalt kvote 2011: Ingen omforent internasjonal forvaltning
les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2009 og 2010 den same som den tilrådde kvoten.
 

les mer