Hopp til hovedteksten
Sild

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2012: 230 000 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Avtalt  kvote 2011: 183 461 tonn i direktefisket

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 31 800 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger

les mer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: mindre enn 87 544 t landinger
Anbefalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 24 300 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 21 100 tonn konsumlandinger

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger

les mer

Rødspette i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 84 410 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
 

les mer

Øyepål

Dette er et sammendrag av ICES sitt oppdaterte råd for fiskerisesongen 2012. Det ble gitt et foreløpig råd for 2012 i oktober 2011.
Juni 2012 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst
Oktober 2011 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst

les mer

Tobis

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote tobis i NØS på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5. Basert på akustisk tokt i april-mai 2012 vil et oppdatert råd foreligge senest 15. mai 2012.

15. mai 2012: Det er fastsatt en foreløpig kvote i NØS på 40 000 tonn tobis i 2012, med åpning av underområdene 1b, 2b, 3b, og et prøvefiske på 2 000 tonn i underområdet 5a 

Havforskningsinstituttet har i perioden 23. april - 13. mai kartlagt tobisforekomstene på alle viktige felt i NØS. Basert på utvikling i bestanden de senere år og resultatene fra toktet tilrår ikke Havforskningsinstituttet å øke kvoten. I henhold til målsetningen i forvaltningsplanen for tobis om å bygge opp bærekraftige gytebestander på historiske viktige felt anbefaler Havforskningsinstituttet at områdene 4, 5 og 6 forblir stengt i 2012.


 

les mer