Hopp til hovedteksten
Hyse
Utskriftsvennlig versjon

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen.

Forvaltningsråd

Rådet fra ICES er i henhold til den vedtatte forvaltingsplanen. Det tilsier landinger i 2009 på 44 700 tonn.

Kommentarer

Forvaltningsregelen, som har vært i bruk siden 2001, har ført til økning og stabilisering av utbytte fra bestanden. Den sterke 1999-årsklassen har vært bærende for fisket mye lenger enn den ville vært hvis beskatningsgraden hadde fortsatt som tidligere. Det ventes nå litt nedgang i bestanden inntil rekrutteringen blir bedre. Prognosen tilsier at bestanden likevel vil holde seg over føre-var-grensen i alle fall til 2010.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 1,00
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,70
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F) = 0,3
Ventet gytebestand i 2009 = 212 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2008 = 49 300 tonn (inkludert  2 900 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i 2008: 10 802 tonn i Nordsjøen (inkludert 120 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

hyse_1_800.jpg

Fangst, fiskedødelighet, gyte- og totalbestand og rekruttering for sei i Nordsjøen.