Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd høsten 2007

Kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, for en rekke viktige bestander. Det anbefales en totalfangst på maksimalt 835.000 tonn kolmule i 2008 for å komme under føre-var-nivået for fiskedødeligheten. Havforskningsinstituttet mener det er stor risiko for et sammenbrudd i kolmulebestanden dersom ikke uttaket reduseres betydelig i forhold til dagens nivå. ICES anbefaler videre at det heller ikke neste år åpnes for et loddefiske i Barentshavet, mens ICES mener norsk vårgytende sild har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.