Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd høsten 2005

Sviktende kvalitet på fangststatistikk påvirker bestandsberegningeneAnbefalinger for fiske på en rekke viktige bestander er nå gjort tilgjengelig fra ICES. Rådgivningen for flere bestander er blitt vanskeligere på grunn av underrapportering fra fiskeriene. De store pelagiske bestandene av kolmule og makrell er i god forfatning, men høstes ikke bærekraftig. Store mengder ungsild i Barentshavet beiter på lodda og bidrar til bestandssvikt til tross for stengte fiskerier. Mengden av gytemoden torsk i Nordsjøen er langt under kritisk nivå. Sei og hyse i Nordsjøen høstes bærekraftig.

ICES anbefaler følgende kvoter for 2006:

 • Norsk vårgytende sild: ikke over 732 000 tonn
 • Makrell: mellom 373 000 og 487 000 tonn
 • Taggmakrell: mindre enn 150 000 tonn
 • Kolmule: mindre enn 1 500 000 tonn
 • Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal: Null fangst
 • Rødspette: 48 000 tonn
 • Breiflabb: Ingen økning i fiskeinnsatsen
 • Tobis: Fortsatt null fangst
 • Øyepål: Fortsatt null fangst

For sei, hyse og lodde anbefaler ICES at vedtatte forvaltningsplaner følges. Dette innebærer følgende kvoteråd:

 • Sei i Nordsjøen og vest av Skottland: 123 300 tonn
 • Hyse i Nordsjøen og Skagerrak: 39 400 tonn
 • Lodde: Fortsatt null fangst

Kvoteanbefalingene for rødspette, hyse og sei forutsetter at disse fiskeriene foregår med minimal bifangst/utkast av torsk.