Hopp til hovedteksten
Foto: Thomas de Lange Wenneck
Foto: Thomas de Lange Wenneck
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd

Med bestandsvurdering og kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som grunnlag, legger Havforskningsinstituttet fram faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene og Grønland) og til den nasjonale kvotefordelingen.

Råd for disse artene kommer på forsommeren:
Nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer, snabeluer, sei og hyse i Nordsjøen. 

Råd for disse artene kommer om høsten:
Torsk i Nordsjøen.
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde i Barentshavet.