Havforskningsinstituttet
Bestand/forvaltningsenhet Art vitenskapelig navn Forskningsprogram Gis det råd Fiskeridirektoratets forvaltningsmål Rådgivningsorganisasjon Arbeidsgruppe ICES bestandskategori Rødliste Norsk svarteliste for fremmedarter Samarbeidsland Kontaktperson