Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA, ST15303 Nordsjøen, melding 11. mars. 2014

Vurdering:*-**: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hyse (gyting primo mars til ultimo mai), torsk (gyting primo januar til ultimo april) og øyepål (gyting primo januar til ultimo mai).
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting før medio mai, utover dette har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Vår ref. 2015/46-15
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christiansen/Tone Johannessen.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Ocean reliance”
Type: Borrestedsundersøkelse 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 stk. à 5,2liter og en på 0,17 liter(320 og 10 k.t.) .
Kildtrykk: 138bar (2000psi)
Antall kabler og lengde: 2 (+1); 2 kabler på 1200m og en på 100m
Område: Nordsjøen
Tid: Fra 18.04.2015 til 31.07.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt.
** Tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).