Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

RWE Dea Norge AS: RWE15300 -2D Endringsmelding, 2. feb. 2015

Vurdering/Tilråding: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2015/182-4
Bakgrunn og merknader: Navn på båt Navn på Fiskerikyndig Liten justering av netto området, området er flyttet 300 m mot sør. Oppstart survey blir tidligst 6/3.
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: RWE Dea Norge AS, Marit Tørudbakken Jendal.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Furgo Survey AS ”M.V. Furgo Meridan”.
Type: Borrestedsundersøkelse, 2D.
Kilde: Seismisk kilde, 2,3l (140k.t.)
Kildetrykk: Ikkje kjent
Antall kabler og lengde: 1; 1400 m.
Område: Norskehavet.
Tid: Fra 01.03.2015 til 01.05.2015.

Dette er et elektronisk brev som ikke trenger personlig(e) underskrift(er).

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).