Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Polaricus Seismic Limited: POL15002 -3D Endringsmelding, 4. feb. 2015

Vurdering*: Det omsøkte området er i konflikt med gyteområdet for rognkjeks med gytetidspunkt fra ultimo mars til ultimo mai. Det er også mulighet for at lodde mer sporadisk gyter i området tidlig i den omsøkte perioden. Siden denne undersøkelsen foregår nærme kysten og over en lang strekning kan dette kunne virke uheldig inn på gyting som foregår.
Tilråding: Vi vil på ressursbiologisk grunnlag fraråde at undersøkelsen startes opp før medio mai, og da under forutsetning av at områdene som ligger nærmest kysten tas til slutt.

Vår ref. 2015/53-6
Bakgrunn og merknader: Endrede koordinater.
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Polar Seismic Limited, Bengt Magnussen.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Polar Seismic Limited ”Polarcus Adira”.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse, 3D.
Kilde: To luftkanonfelt á 73,7 l (2 x 3480 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 8100 m.
Område: Barentshavet.
Tid: Fra 01.05.2015 til 31.08.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).