Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ORG Geophysical As: ORG15258 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Området det søkes for er i konflikt med yngleområdet for snabeluer (yngling mars –april), derfor frarådes elektromegnetiske undersøkelser i blokk 6607/3 før primo mai. For det øvrige området det søkes om har ingen innvendinger til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/409-8
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: ORG Geophysical As , Andrea Klubicka
Operatør (kontraktør) og fartøy: ORG Geophysical As, ”Christina E ”.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse, 2D
Kilde: 1 stk. 15k
Antall kabler og lengde: 1 stk. 2700m
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 25.04.2015 til 25.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 1nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).

Kontaktpersoner

Endre Grimsbø
916 09 034