Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ORG Geophysical As: ORG15255 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vi vil fraråde at denne undersøkelsen startes før primo mai i de deler det omsøkte området som er i konflikt med gytefeltene. Blokkene 33/6; 34/4, 5, 6 og 9 er ikke i konflikt med gytefelt.

 

Vår ref.: 2015/409-11
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: ORG Geophysical As , Andrea Klubicka
Operatør (kontraktør) og fartøy: ORG Geophysical As, ”Christina E ”.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse, 2D
Kilde: 1 stk. 15kW
Antall kabler og lengde: 1 stk. 2700m
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 25.04.2015 til 25.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 1nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).