Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA EMG15252 Barentshavet, melding 14.jan.2015

Vurdering: Det omsøkte områdets sørligste del er i konflikt med gytefelt for lodde, primo mars til ultimo april.

Tilråding *-**: Under forutsetning av at der ikke foregår aktivitet med elektromagnetisk kilde innenfor blokkene: 7122/8, 9, 11, 12; 7123/7; i gytetiden for lodde, har vi ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/8-3
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA, Tom Kristiansen, 14.01.2015
Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 950.
Område: Barentshavet, Blokkene:7222/11, 12; 7122/2,3, 5, 6, 8, 9, 11, 12; 7223/10, 11, 12; 7123/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 7224/10, 11, 12; 7124/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 7225/10, 11, 12; 7125/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 7126/ 1, 2, 4, 5, 7, 8.
Tid: Fra 01.03.2015 til 30.09.2015

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** nært inntil gytefelt: 1 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).