Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolpin Geophysical AS, DOL15011, melding 16. jan. 2015

Vurdering: Det foregår konsentrert gytevandring og gyting i området i den omsøkte perioden. Seismikkskyting i området vil kunne forstyrre konsentrert gytevandring, men i områdets nordlige del antas denne å være over i slutten av april. Seismisk skyting fra primo februar vil, i perioden det søkes om, virke forstyrrende for flere arter som gyter i og i nærheten av det omsøkte området. Det er særlig områdets sørlige del som er i konflikt med gytefelt. I tillegg konflikter i områdets sørlige del er områdets midtre del mot vest i konflikt med gytefelt for hyse, noe som bør tas hensyn til ved eventuelle endringer av plan.
Tilråding *: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i den perioden det søkes om.

Vår ref.: 2015/73-1
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Dolphin Geophysical AS, Zoe Simms, 16.01.2015
Operatør (kontraktør) og fartøy: Dolphin Geophysical AS, Polar Duchess.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D.
Kilde: Luftkanon: 2 stk. 67,2liter (4100 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000psi)
Kabler: 12; 7050m.
Område: Barentshavet
Tid: Fra 01.02.2015. til 31.05.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).