Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGG Services (Norway) AS: CGG15001 -3D Melding, 28. jan 2015

Vurdering*: Det søkte området er i konflikt med gyteområder for Hyse, Sei, Torsk, Øyepål og Blålange i den perioden det søkes for.
Tilråding: På resursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i den perioden det søkes for.

Vår ref. 2015/132-1
Bakgrunn og merknader: Dette er sluttføring av en undersøkelse som ble påbegynt i 2014, (CGG14006). Surveyområdet er noe utvidet. Båt og fiskerikyndig vil bli meldt inn senere.
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: CGG Services (Norway) AS, Kristine Erbe, 24.07.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: CGG Service (Norway) AS, fartøy ikke kjent.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse, 3D.
Kilde: To luftkanonfelt á 76 l (2 x 4640 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 8100 m.
Område: Blokkene 34/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i Nordsjøen, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 01.03.20145 til 31.05.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).