Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BP Norge AS, BPN15301, melding, 5. mars. 2015

Vurdering/Tilråding *: Vi har på resursbiologisk grunnlag ingen merknader til undersøkelsen.

Vår ref. 2015/327-1
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: BP Norge AS, Sissel Knudsen
Operatør (kontraktør) og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, M/V Kommander.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D.
Kilde: Luftkanon: 1 stk. 2,6l (160 k.t.).
Kildetrykk: inntil 138 bar (2000psi)
Kabler: ikke relevant
Område: Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 25.04.2015. til 31.07.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 5nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).