Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Talisman Energy AS TE14200 3D (OBS) Nordsjøen, endringsmelding,

Vurdering: Med bakgrunn i det sist oversendte kart fra Talisman (mer detaljert), ligger skyteområdet helt i sørøstre del av bl. 15/12. Området ligger da mellom to gyteområder for øyepål med ca. 8 nmi fra gyteområdet nordenfor skyteområdet og ca. 16 nmi fra gyteområdet sørenfor skyteområdet.
Tilråding: Ut fra kunnskap om den operasjonelle skytemåten Magseis bruker ved OBS-undersøkelser (selvsagt også væravhengig), har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres – spesielt viss den kan gjøres unna i løpet av februar.

Vår ref. :14/111-2 751/14.
Bakgrunn og ev. merknader: Endringen i forhold til meldingen av 24.1. d.å. gjelder under ”Sensorer” - kabelens lengde skal være 75 000 m.
Selskap og avsenders ref: Talisman Energy AS, Geir Helgesen, 17.1.2014.Operatør og fartøy: Magseis Operations AS, ” Artemis Athene”.
Type: OBS – 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 49,2 liter (2 x 3000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 75 000 m.
Område: Blokk(ene): 15/12.
Tid: Fra 1. februar. til 10. mars 2014.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).