Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil Petroleum AS ST14008 4D Midt-Norge/Norskehavet, melding, svar 14. april 2014

Vurdering*og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Når kontraktør og fartøy er bestemt, burde det også være mulig å framskaffe kildestørrelse og mottakeroppsett.

Vår ref. 2014/3-23; 1220/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Statoil Petroleum AS, Jon Kåre Hovde, 25.2.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: WesternGeco AS, ”Amazon Warrior”.

Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): Ikke oppgitt.
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall mottakere og lengde av utlegg: Ikke oppgitt.

Område: Blokk(ene): 6507/7, 8.
Tid: Fra 15.04. til 27.5.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**       tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***    nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).