Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA EMG15251 Barentshavet, melding 9.des.2014

Vurdering: Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Sild, medio feb. - primo april, Nordøstarktisk torsk ultimo mars –ultimo april, Hyse primo mars – ultimo juni, Øyepål primo jan.- ultimo mai og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars

Tilråding *-**: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde elektromagnetisk undersøkelse i det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter.

Vår ref. 2014/55-60
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA, Tom Kristiansen, 25.11.2014
Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 150.
Område: Barentshavet, Blokkene:7017/3, 6, 9; 7018/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 7019/1, 2, 3, 4, 5; 7118/12; 7119/10, 11, 12;
Tid: Fra 01.02.2015 til 30.04.2015

Vurdering: Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Sild, medio feb. - primo april(Blokk:7017/6,9; 7018/4, 5, 6, 7, 8, 9; ) Nordøstarktisk torsk ultimo mars –ultimo april (Blokk: 7018/7, 8, 9); Hyse primo mars – ultimo juni (Blokk: 7017/6); Øyepål primo jan.- ultimo mai ( Blokk: 7017/6, 9, 7018/4, 7) og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars (Alle berørte blokker unntagen: 7018/9; 7019/3, 4, 5).
http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html
http://www.imr.no/filarkiv/2013/04/kilo_rapporten_fisken_og_havet_3_2013.pdf/nb-no
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsrapporten/nb-no
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/115197
Tilråding *-**: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde elektromagnetisk undersøkelse i det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** nært inntil gytefelt: 1 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).