Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Det Norske Oljeselskap ASA: DN14001 3D Barentshavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/11-17; 3141/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Det norske oljeselskap ASA, Øyvind Runde, 24.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: CGG Norge AS, ”ikke oppgitt”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 75.4 liter (2 x 4600 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.

Område: Deler av kvadrantene 7220 og 7221.

Tid: Fra 01.05.2014 til 30.06.2014.

*             Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**        tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***      nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).