Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge

Vurdering*: Blokkene 26/1, 2 og 31/4, 7, 10, 11 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for sei med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mars.
Blokkene 26/1, 2 og 31/1, 2, 4, 5, 7-9, 10-12 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april.
Blokkene 31/1, 2, 4, 5, 7 og 35/7, 10 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. medio mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperiodene.

Vår ref. 14/16-7; 625/14.
Bakgrunn og ev. merknader: Opprinnelig undersøkelsesperiode var 1.3. til 31.12.2014 (pr. 10.1.2014). I endringsmeldingen er sluttdatoen endret til 31.7.2014.
Selskap og avsenders ref: CGG Services SA, Kristin Ebne, 10.1. og 22.1.2014.
Operatør og fartøy: CGG Services SA, ”ikke oppgitt”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 76,1 liter (2 x 4640 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 14; 8100 m.
Område: Blokk(ene): 26/1, 2; 31/1-11; 32/1, 2, 4, 5, 7, 8; 35/1-12; 36/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; 6203/9, 12; 6204/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 1.3. til 31.7.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).