Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BP Norge AS: BPN14217 4D Nordsjøen, endringsmelding - svar 25.04.2014

Vurdering*-*** og tilrådning: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref.: 2014/219-15;

Bakgrunn og ev. merknader: Søker om forlenget periode fra 15. mai til 25. mai grunnet tekniske problemer.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: BP Norge AS, Sissel Knudsen, 23.04.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: BP Norge AS, ”Stril Myster”.

Type: 4D - havbunnsseismikk, djupseismikk.
Kilde: 1 luftkanonfelt 32,8 l (2000 k.t.)
Antall mottakere og lengde av utlegg: 2500 moduler, 125 km aktive bunnmonterte kabler.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).

Område: Blokkene 2/7, 8, 11, jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.04.2014 til 25.05.2014.

 

*       Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**    tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***  nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).