Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Høring - Søknad om forskningstokt i NEØS av Barentshavet med det russiske forskningsfartøyet RV "Academic Lazarev"

Vitenskapelig undersøkelse med forskningsfartøyet FF "Academic Lazarev" i norsk økonomisk sone av Barentshavet, svar 14.10.2013
Vurdering og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.

Vår ref.: 13/1333-1; 10291/13
Bakgrunn: Utføring av seismiske undersøkelser norsk økonomisk sone av Barentshavet. Vi vil påpeke det uheldige med den korte tiden mellom avsending av søknaden fra operatøren, 23.9.2013, (26.9.2013 fra Oljedirektoratet) til frist for innsendt svar fra Havforskningsinstituttet.

Selskap og avsenders ref: JCS Sevmorneftegeofizika, Nikolay Amelin, 23.9.2013.
Operatør og fartøy: Consortium "Geology without limits", FF "Academic Lazarev".
Type: Seismiske undersøkelser, type 2D.
Instrumentering - utstyr: Seismisk utrustning for utførelse av 2D-undersøkelser. Søknaden er heller ufullstendig når det gjelder oversikt over totalutrustning og detaljer knyttet til ulikt utstyr og instrumentering.

Område: Avgrenset område av nordøstlig del av norsk økonomisk sone i Barentshavet i 2013. Det hadde vært fordelaktig om operatøren hadde lagt ved kart for undersøkelsesområdet med avmerking av undersøkelsesområde for 2013.
Tid: Fra 10.10. til 30.11.2013.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).