Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Total E&P UK PLC ALWYN2013 3D Nordsjøen, melding, svar 19. november 2013

Vurdering*: Omsøkt område (i NEEZ) ligger innenfor gyteområde for sei med gyting i perioden fra primo januar til ultimo mars. Videre innenfor gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april og innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Mye av lydenergi fra seismikkskytingen i østlig del av kvadrant 3 i UK-sektor vil rekke langt inn i nevnte blokker i norsk sektor.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkt område i norsk sektor i gyteperiodene for de aktuelle artene.

Vår ref. 13/1403-1; 10926/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Største delen av undersøkelsen foregår i britisk økonomisk sone og med en liten del i norsk økonomisk sone.

Selskap og avsenders ref: Total E&P UK, Konstantin Bykov, 15.10.2013.
Operatør og fartøy: 4SeaEnergy AS, ”Vikland”.

Type: 3D med mottakere på bunnen.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 81,7 liter (2x4980 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall noder og lengde: 770; lengde/utstrekning ikke kjent.

Område: Blokk(ene): 30/1, 4 (norsk EEZ).
Tid: Fra 15.11.2013 til 30.6.2014.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).