Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST13015 4D Nordsjøen, endringsmelding 2, svar 4. november 2013

Vurdering* og tilråding: Blokkene 34/10 og 11 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars og de ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkte blokker i nevnte gyteperioder.

ST13015 Havbunnseismisk undersøkelse 4D Nordsjøen endringsmelding1)

Statoil ASA ST13015 4D Nordsjøen, endringsmelding 2, svar 4. november 2013

Vår ref. 13/1-257; 10885/13. Vi viser også til opprinnelig melding av 4.7.2013; sak 13/195 - 7107/13 og endringsmelding 1 av 19.9.2013; sak 13/1-246 - 9851/13.

Bakgrunn og ev. merknader: Endringsmelding 1: Forsinkelse av oppstart og oppgradering av båt (IMO) med ny sluttdato 31.12.2013. Endringsmelding 2: Utvider området til å dekke østlige delen av Gullfaks A/B/C. Ber videre om forskyving sluttdato til 28.2.2014. Oppdaterer FKO og kontaktdetaljer til båten.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Torgeir Nilsen, 14.10.2013.
Operatør og fartøy: Magseis Operations AS, ”Artemis Athene”.
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): To luftkanonfelt á 52,4 liter (2400 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: Kabler på bunnen; lengde 50 km og 2000 noder.
Område: Blokk(ene): 34/10, 11.
Tid: Opprinnelig melding: Fra 25.9. til 30.10.; endringsmelding 1 fra 25.9. til 31.12.2013 og endringsmelding 2 fra 25.9. til 28.2.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).