Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Searcher Seismic Pty Ltd SS1303 3D Barentshavet, melding, svar 13. mars 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperioden for lodde. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 13/49-5; 1119/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Searcher Seismic, Paul Miller, 11.2.2013.
Operatør og fartøy: Dolphin Geophysics AS, ”Polar Duke”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 65,6 liter (2 x 4000 k.t.) - flip-flop-operering.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 7000 m.
Område: Område: 7124/5, 6; 7125/1-6; 7126/1-6; 7127/1-4; 7128/1; 7226/12; 7227/10-12 og 7228/10.
Tid: Fra 15. mars til 30. august 2013.
Vurdering*: Blokkene 7124/5, 6; 7125/4-6; 7126/4-6 og 7127/4 ligger dels tett inntil og dels nært inntil gytromtådet for lodde med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).