Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiklient Invest AS MC3D-Q162013 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 7. mars 2013

Bakgrunn og ev. merknader: Operatøren ønsker å endre tidsperioden for undersøkelsen fra 24. mars (ikke i tråd med data i endringsmeldingen) til 15. oktober 2013. De ønsker videre å endre innsamlingsområdet på grunn av merknader fra Havforskningsinstituttet til den opprinnelige meldingen. De vil starte innsamlingen i den nordlige delen først slik at den sørlige delen blir samlet inn etter at gytingen er ferdig ca. 30. april.

Vår ref. 13/92-11; 2008/13.
Selskap og avsenders ref: Multiklient Invest, Morten Pedersen, 5.3.2013.
Operatør og fartøy: PGS, ”Atlantic Explorer”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,7 liter (2 x 4130 k.t.) – flip-flop-operering.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 6; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 15/2, 3, 5, 6; 16/1, 4 og 24/12.
Tid: Fra 24. mars til 15. oktober 2013.

Vurdering*: Det omsøkte området i forhold til gyteområdene er:

  1. Alle blokkene ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.
  2. Blokkene i kvadrant 15 og 16 ligger dels tett inntil** eller nært*** et gyteområder for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
  3. Blokk 24/12 ligger nært gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.

Tilråding:
Sei: Idet oppstarten er forskjøvet til 24. mars som er helt i slutten av gyteperioden for sei, ser vi bort fra påvirkning på ev. få og sentgytende sei.

Øyepål: Med den skisserte gjennomføringsplanen, dvs. først å arbeide i/fra nordlig del av undersøkelsesområdet med sydgående progresjon, er det sannsynlig at øyepålgytingen vil være avsluttet innen operatøren kommer "tett inntil" det aktuelle gyteområdet.

Hyse: Undersøkelsesområdet i blokk 24/12 er "lite" og den tid det vil ta å gjennomføre dette anser vi som "sannsynlig avgrenset" påvirkning på gytende hyse.

Med "normale" avbrudd i en 3D-undersøkelse pga. vind/bølger vil gjennomføringen i tid heller ikke bli kontinuerlig. Dette har betydning for stress- og atferdspåvirkning på fisk .Følges det skisserte programmet, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen øvrige merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** Tett inntil: 0-10 n.mi. fra gyteområde.
*** Nært: 10-20 n.mi. fra gyteområde.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).