Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

MultiClient Geophysical MCG1301 2D Barentshavet, endringsmelding, svar 12. mars 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperiodene for torsk og lodde.

Vår ref. 13/212-2; 1232/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: MultiClient Geophysical AS, Jeroen Hoogeveen, 13.2.2013.
Operatør og fartøy: Marine Arctic Geological Expedition, ”Geolog Dmitriy Nalivkin”.
Type: 2D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 65,6 liter (4000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 10050 m.
Område: Blokk(ene): Jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 15.2. til 30.6.2013.

Vurdering*: Torsk: Blokkene 7016/8, 9 og 7017/5-8 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde; 7018/4-8; 7020/1-3 og 7121/9-12 ligger dels tett inntil og dels nært inntil gyteområde for torsk med gyting i perioden fra ca. 15. mars til ca. 15. mai.
Lodde: Blokkene 7122/10, 11 ligger nært inntil gyteområde for lodde med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).