Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic GeoServices EMGS1302 EMU Norskehavet, svar 27.2.2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå dom omsøkt.

Vår ref. 13/14-3; 1233/13
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Elektromagnetic Geoservice ASA (EMGS), A. Robinson, 14.2.2013.
Operatør og fartøy: EMGS, ”Atlantic Guardian”.

Type: Elektromagnestisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. 120 kW.
Mottakere - antall: 200 noder.
Område: Blokk(ene): Se kart.
Tid: Fra 1.3. til 30.4.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).