Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips Skandinavia AS CP13L05 4D Nordsjøen, melding, svar 1. mars 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Vår ref. 13/149-1; 723/13.
Bakgrunn og ev. merknader: ConocoPhillips planlegger å samle inn den femte seismiske undersøkelsen over det permanente seismiske nettet som er installert over Ekofisk-feltet (Ekofisk LoFS). Undersøkelsen vil bli foretatt innenfor et begrenset område rundt Ekofisk-komplekset.
Selskap og avsenders ref: ConocoPhillips Scandinavia, Gerard Jeangeot, 30.1.2013.

Operatør og fartøy: CGGVeritas Services SA, "Skandi Nova".
Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 50,2 liter (3060 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: Bunnmontert 4000 mottakere; total kabellengde 200000 m.
Område: Blokk(ene): 2/2, 4.
Tid: Fra 30. mars til 30. april 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).