Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norway AS LN13303 BSU Nordsjøen, melding, svar 7. mai 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

 

Vår ref. 13/118-10; 2273/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Lundin Norway AS, Anita Karlsen, 12.3.2013.
Operatør og fartøy:  Fugro Survey AS, ”Fugro Meridian”.

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt á 2,3 liter (140 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): Se kart.
Tid: Fra 1.5. til 22.5.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).