Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Bundesamt für Geogewissenschaften (BGR): Geologiske undersøkelser rundt Svalbard, svar 4. mai 2013

Vår ref. 13/602-2; 4091/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Samle inn data fra jordskorpen ned til grunnfjellet med geologiske, geofysiske og batymetriske metoder.

Selskap og avsenders ref: Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, V. Damm, 30.4.2013.
Operatør og fartøy: Diamar srl - via Giovanni Porzio 4, Italia, ”OGS Explora”.

Type: Geologiske, geofysiske og batymetriske undersøkelser.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 16,4 liter (2 x 1000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 4200 m.
Annen instrumentering: Gravitimeter, magnetometer, sediment- og flerstråle-ekkolodd, varmestrømmingsprobe og kjerneprøvetakere.

Område: Sørom, østom og nordom Svalbard.
Tid: Fra 15.8. til 17.9.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).